strona główna

O nas

archiwum

turnieje

galeria

kontakt


 

MISTRZOSTWA SŁUPCY W BADMINTONIE
2004 ROK

 

Jak co roku w pierwszych miesiącach nowego roku organizowane są Mistrzostwa Słupcy       w Badmintonie na 2004 rok. Formuła mistrzostw oparta jest na cyklu trzech turniejów.
W roku bieżącym turnieje zostaną rozegrane w następujących terminach:
   I - turniej 28.02.2004r (sobota) - singiel
  II - turniej 14.03.2004r (niedziela) - singiel + debel
 III - turniej 28.03.2004r (niedziela) - singiel + debel

Regulamin Mistrzostw Słupcy w Badmintonie
2004 rok

  1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Badmintona, MOSiR Słupca, MOS Słupca, Urząd     
     Miasta, Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Powiatu Słupeckiego, Starostwo   
     Powiatowe.
  2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych.
     Umożliwienie rywalizacji uczestników w kategoriach wiekowych.
  3. Turnieje rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców,                  
      kobiet i mężczyzn:
      - dzieci (kl.I-IV)                                  
      - młodzik (kl.V-VI)
      - junior młodszy (gimnazjum)             trzy turnieje - singlowe       
      - junior (szkoły ponadgimnazjalne)
      - do 39 lat
      - powyżej 40 lat
      - gry podwójne         dwa turnieje - deblowe
  4. Turniej w grach podwójnych:junior, open - dozwolone pary mieszane
  5. System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system
      grupowo-pucharowy.
  6. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: dziewczęta, kobiety do 11 punktów,
      chłopcy i mężczyźni do 15 punktów.
  7. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kopernika 13,
      5 boisk, w tym 2 deblowe.
  8. Termin:   I turniej (singiel) 28.02.2004r
                  II turniej (sindiel+debel) 14.03.2004r
                 III turniej (singiel+debel) 28.03.2004r
  9. Punktacja:
     - do Mistrzostw zalicza się punkty zdobyte w trzech turniejach (singiel), dwóch     
       turniejach (debel) według klucza:
     - 1 miejsce ilość zawodników + 15 pkt
     - 2 miejsce ilość zawodników + 10 pkt
     - 3 miejsce ilość zawodników +   5 pkt
     - 4 miejsce ilość zawodników
     - każde następne miejsce minus 1 pkt
     - w przypadku zdobycia równej ilości punktów w łącznej klasyfikacji o pierwszym miejscu
       decyduje dodatkowy mecz, w pozostałych przypadkach wyższe miejsca w turniejach
       zaliczanych do punktacji.
10. Każdy uczestnik turnieju startuje na własną odpowiedzialność.
     Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
11. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w turniejach zaliczanych do punktacji przewidziane
     są dyplomy. Pozostali zawodnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
     W klasyfikacji łącznej za zajęcie pierwszego miejsca statuetka, pierwsze trzy miejsca
     medale i dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa.
12. Koszty organizacji mistrzostw, zakupu nagród pokrywa Urząd Miasta, Starostwo
     Powiatowe
     MOSiR, Sekcja Badmintona, sponsorzy.
13. Turniej rozegrany zostanie lotkami syntetycznymi Yonex Mavis 500.
14. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry.
15. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
16. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia te są ostateczne
     i nie podlegają zaskarżeniu.
17. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania - tel. kom. 696 445 176
      e-mail:jerzy.bania@xl.wp.pl, badminton@badmintonslupca.com.pl